harp
about kvarnofoni attimi video news contact partners historyBZZZ INTERNATIONAL SOUND ART FESTIVAL

This year, BZZZ takes place on two occasions: 1 & 15 July.

LÖR 1 JULI 19:00 / SAT 1JULY 7 PM

PASSEPARTOUT DUO
NICOLETTA FAVARI (IT) & CHRISTOPHER SALVATO (US/IT)
MATS GUSTAFSSON (AT/SE)
FÅGELLE (DE/SE)

LÖR 15 JULI 19:00 / SAT 15 JULY 7 PM

MATEO MENA (PT) & (ANNA MATVEINEN (FI)
NICKLAS LUNDBERG (SE)
MARCELA LUCATELLI (BR/DK)

(for english, scroll down)

BZZZ Festivalen fyller tio år och det firar vi med en spännande samling ljudkonstnärer från Danmark, Finland, Österrike, Brasilien, USA, Italien och Sverige som kommer att framföra helt ny verk i Harplinge väderkvarns unika miljö.

Först ut är Passepartout Duo, Nicoletta Favari (IT) och Christopher Salvato (US/IT), som har samarbetat och turnerat över hela världen sedan 2015. De bygger sina egna instrument av elektronik, slagverk, textilier och skulpturala objekt. De framför verket ”Circo Pobre” från 2022.


Saxofonist, improvisatör och kompositör, Mats Gustafsson (AT/SE) behöver ingen närmare presentation då han har samarbetat med Sonic Youth, Merzbow, Jim O´Rourke, Peter Brötzmann, Neneh Cherry och många fler. Han gör ett improviserat soloframträdande för saxofon, flöjt och elektronik.Klara Andersson (DE/SE) skapar spännande ljudvärldar under namnet Fågelle som rör sig mellan performativ ljudkonst, noise och pop. Hon har uppträtt på Harp Art Lab tidigare och är nu tillbaka med sin nya skiva, "Den Svenska Vreden", som hyllats internationellt.Marcella Lucatelli (BR/DK) är en av de mest innovativa vokalisterna och kompositörerna i sin generation och har fått internationellt erkännande för sina originella, sensuella och politiskt laddade performance verk. Hon kommer att leverera helt ny utomjordisk ljudkonst för BZZZ 2023.Mydriasis är en multisensoriskt performative duo som bildades 2022 av bildkonstnären Anna Matveinen
(FI) och instrumentdesignern Mateo Mena (PT). Deras senaste verk, Latent Remembrance, fördjupar sig i minnets emotionella roll när det utsätts för ljud, doft eller tal mönster.
Nicklas Lundberg (SE) arbetar med skulpturala ljudverk och hans tillvägagångssätt är ett fritt utforskande med hjälp av visuella ljudobjekt. Hans elektroakustiska flödande improvisation av skräpkonst utan början eller slut kommer att fascinera och överraska publiken.


Under pauserna kommer konstnären Mikael Ericsson (SE) att försöka styra Kvarnofonen som finns installerad på väderkvarnens tredje våning sedan 2012. Denna spektakulära ljudmaskin är en självspelande kyrkorgel som drivs av pianorullar.

Välkomna!

Previous BZZZ Festivals

BZZZ 2022
BZZZ 2021
BZZZ 2020
BZZZ 2019
BZZZ 2018

BZZZ 2017

BZZZ 2016
BZZZ 2015
BZZZ 2014

BZZZ Festival celebrates its 10th anniversary and we do it with an exciting collection of sound artists from Denmark, Finland, Austria, Brazil, USA, Italy, and Sweden who will perform brand new works in the unique environment of Harplinge Windmill.

First out is Passepartout Duo, Nicoletta Favari (IT), and Christopher Salvato (US/IT), who have collaborated and toured the world since 2015. They build their own instruments from electronics, percussion, textiles, and sculptural objects. They perform the work "Circo Pobre" from 2022.

Saxophonist, improviser, and composer, Mats Gustafsson (AT/SE) needs no further introduction as he has collaborated with Sonic Youth, Merzbow, Jim O'Rourke, Peter Brötzmann, Neneh Cherry, and many more. He performs an improvised solo for saxophone, flute, and electronics.

Klara Andersson (DE/SE) creates exciting soundscapes under the name Fågelle, moving between performative sound art, noise and pop. She has performed at Harp Art Lab before and is now back with her new album "Den Svenska Vreden", which has received international acclaim.

Marcella Lucatelli (BR/DK) is one of the most innovative vocalists and composers of her generation and has gained international recognition for her original, sensual, and politically charged performance works. She will deliver brand new extraterrestrial sound art for BZZZ 2023.

Mydriasis is a multisensorial performative duo formed in 2022 by visual artist Anna Matveinen (FI) and musical instrument designer Mateo Mena (PT). Their most recent work, Latent remembrance, deepens into the emotional role of memory when exposed to sound, scent or speech patterns.

Nicklas Lundberg (SE) works with sculptural sound works and his approach is a free exploration using visual sound objects. His electroacoustic flowing improvisation of junk art without beginning or end will fascinate and surprise the audience.

During the breaks, the artist Mikael Ericsson (SE) will try to operate the Kvarnofonen which has been installed on the third floor of the windmill since 2012. This spectacular sound machine is a self-playing church organ powered by piano rolls.

Welcome!


More videos

HARP ART LAB
Harp Art Lab is a laboratory for sound art based in Harplinge windmill, a few kilometers north of Halmstad on the Swedish west coast. The Lab is a unique platform for developing, innovative, interdisciplinary ideas and we work with artists and communities of interest to create performances and installations. Our main methodology is a socially engaged and discursive sound art practice. Harp Art Lab is a non profit organisation founded by Mikael Ericsson and Julie Ericsson in 2010.

Contact:
info@harpartlab.se

Harp Art Lab, Harplinge Väderkvarn
Kvarnliden 8, 305 60 Harplinge


HARP ART LAB
Harp Art Lab är ett laboratorium för ljud- och klimatkonst som har sin verksamhet i Harplinge väderkvarn strax norr om Halmstad. Konstlaboratoriet grundades 2010 av konstnärerna Mikael Ericsson och Julie Ericsson med visionen att utveckla en plattform för innovativa och tvärvetenskapliga idéer och projekt. Harp Art Lab har under sju år utvecklats till en mötesplats för regionala och internationella samarbeten mellan konstnärer och publik. Arbetsmetoden baserar sig på en socialt engagerad och diskursiv ljudkonst praktik som kan ta sig olika uttryck: workshops, performance, konserter, installationer och plats-specifika verk.

Follow us:


Harp Art Lab | Harplinge Windmill | Sweden