harp
about kvarnofoni attimi video news contact partners historyLJUD VID NISSAN

Den 9-11 september arrangeras Ljud vid Nissan - en helg med ljudinstallationer, performance och expeditioner längs Nissan i Halmstad. Med hjälp av en karta finner du lätt de olika konstprojekten som knyter samman stadsdelarna, från hamninloppet ända upp till Slottsmöllan.

9-11 Sept 2016
Nissan, Halmstad
Harp Art Lab

I projektet Ljud vid Nissan används ljud- och ljudkonst som verktyg för förståelsen av stadsmiljön som omger oss. Harp Art Lab har involverat en stor mängd invånare, konstnärer och andra intresserade i en serie workshops och ljudpromenader i processen med att kartlägga fyra kilometer ljud längs Nissan. Dessa erfarenheter får nu sin konstnärliga manifestation den 9-11 september då tio Internationella ljudkonstnärer genomför installationer, expeditioner och performance längs Nissans kajer.

(FOR INFORMATION IN ENGLISH CLICK HERE)KONSTNÄRER


Laurie Tompkins installation, ‘600 Halmstad Songs’, består av en ‘sång’ för varje lägenhet som kommer att byggas vid Tullkammarkajen i Halmstad 2021.

‘Soundtrack Nissan’ är en fyra kilometer lång ljudinstallation av Mikael Ericsson som består av fältinspelningar gjorda av deltagarna i de ljudpromenader som Harp Art Lab har arrangerat under året. Ljudet från Nissan flyttas runt i staden och flätas samman med nya samplingar och platser.

Vid Slottsmöllan kommer Kajsa Magnarsson att urbanisera den lilla bortglömda Kaninön med ett rejvparty på kvällen vars efterdyningar övergår i ett stillsamt lugn på dagen.

Johannes Bergmark kommer i verket ‘Play the Bridge for the Fish!’ bjuda in allmänheten att spela på biblioteksbrons strängar för fiskarna i Nissan.

Aga Jarzabowa, Maciej Baczyk & Maciek Pole genomför projektet ‘Deep in the Image’ där mikroskopiska vattenprover från Nissan förvandlas till en stop motion animation med musik av Pin Park.

Övriga medverkande: Klara Andersson, Conor McCafferty, Ann-Lousie Liljedahl, Julie Ericsson

(klicka på namnen för mer information om projekten eller skrolla neråt)

PRESSFOTOGRAFIER


Ljud vid Nissan stöds av Kulturbryggan, Region Halland och Halmstad Kommun.

Samarbetspartners: HFAB, Stadsbiblioteket i Halmstad, Hallands Konstmuseum, Slottsmöllans Fastighets AB, Musikalen i Halmstad, Tylösands Sound, The Photogallery, Föreningen Kranens Vänner och Roots Norre Port.

KONTAKTMikael Ericsson - Konstnärlig Ledare
070 7304631
ericsson@harpartlab.se

HARP ART LAB

Harp Art Lab är ett laboratorium för ljud- och klimatkonst som har sin verksamhet i Harplinge väderkvarn strax norr om Halmstad. Konstlaboratoriet grundades 2010 av konstnärerna Mikael Ericsson och Julie Ericsson med visionen att utveckla en plattform för innovativa och tvärvetenskapliga idéer och projekt. Harp Art Lab har under sex år utvecklats till en mötesplats för regionala och internationella samarbeten mellan konstnärer och publik. Arbetsmetoden baserar sig på en socialt engagerad och diskursiv ljudkonst praktik som kan ta sig olika uttryck: workshops, performance, konserter, installationer och plats-specifika verk.

PROJEKTLaurie Tompkins
Mikael EricssonAga Jarzabowa, Maciej Baczyk & Maciek PoleJohannes BergmarkKajsa Magnarsson
Klara Andersson
Ann-Lousie Liljedahl
Julie EricssonConor McCafferty

SOUND AT NISSAN

Sept 9-11, 2016
Nissan, Halmstad, Sweden

A Weekend with Sound Art along the Nissan river in Halmstad, Sweden.

International artists and inhabitants cooperate in a series of sound expeditions, installations and performances along Nissan - from the harbor, passing by Tullkammarkajen and all the way up to Slottsmöllan.

Sound at Nissan aims to use sound as a tool in the urban development process of Tullkammarkajen in Halmstad, Sweden. The new residential area is planned to develop along Nissan - the river that runs through Halmstad. The area will consist of a mixed development in its content, predominantly residential residences (600 units) and it will be the "future portal to Halmstad by the water."

By involving local communities and other parties interested in the processes, new and challenging questions and opinions have been raised. Such as public space design, new urban housing, abandoned areas, sound art as public art, narrative cartography, inhabitant spaces, mapping, climate change, history and future - thus contributing in giving local decision makers valuable insights through democratic processes.PARTICIPANTS


Laurie Tompkins project, '600 Halmstad Songs', consists of one 'song' for each apartment, which will be built at Tullkammarkajen 2021. Some of the songs will be presented as a sound installation at the site of the future recidential area.

'Soundtrack Nissan' is a four kilometer long sound installation by Mikael Ericsson, which consists of field recordings made by the participants from the soundwalks organized by Harp Art Lab. The sounds from Nissan will be relocated, displaced, intertwined and mashed up with other samples and sites.

Upstream Nissan Kajsa Magnarsson will make a sound installation on the small deserted 'Rabbit Island' - a raveparty at night and its aftermath the day after.

Johannes Bergmark invites the audience to 'Play the Bridge for the Fish!' at the walking bridge near the library in Halmstad.

In the project 'Deep in the Image' microscopic water samples from Nissan turns into a stop motion animation by Aga Jarzabowa, Maciej Baczyk with music by Pin Park.

Other participants are: Klara Andersson, Conor McCafferty, Ann-Lousie Liljedahl, Julie Ericsson

(Click on the names for more information about the projects or scroll down)

PRESS PHOTOS

Sound at Nissan is supported by Kulturbryggan, Region Halland and Halmstad Kommun.

Partners: HFAB, Stadsbiblioteket i Halmstad, Hallands Konstmuseum, Slottsmöllans Fastighets AB, Musikalen i Halmstad, Tylösands Sound, The Photogallery, Föreningen Kranens Vänner and Roots Norre Port.


CONTACTMikael Ericsson - Chief of Artistic Operations
0046 70 7304631
ericsson@harpartlab.se

HARP ART LAB

Harp Art Lab is a laboratory for sound and environmental art based in Harplinge windmill, a few kilometers north of Halmstad on the Swedish west coast. The Lab is a unique platform for developing, innovative, interdisciplinary ideas and we work with artists and communities of interest to create performances and installations. Our main methodology is a socially engaged and discursive sound art practice. The motivations behind our work are predominantly environmental, political, and social in as much as we are attempting to re-mediate contested territories in a scientific and creative way to the public. Harp Art Lab is a non profit organisation founded by Mikael Ericsson and Julie Ericsson in 2010.
Laurie Tompkins
Mikael EricssonAga Jarzabowa, Maciej Baczyk & Maciek PoleJohannes BergmarkKajsa Magnarsson
Klara Andersson
Ann-Lousie Liljedahl
Julie EricssonConor McCafferty
Follow us:


Harp Art Lab | Harplinge Windmill | Sweden