harp
about kvarnofoni attimi video news contact partners historyBZZZ SOUND ART VIDEO FESTIVAL

HARP ART LAB HARPLINGE VÄDERKVARN
info@harpartlab.se 070 7304631

LÖR 13 JULI 19:00 / SAT 13 JULY 7 PM

GELBART
PSYCHICEYECLIX
KVARNOFONI
TRUMTRUM

Harp Art Lab proudly presents BZZZ 24 - a spectacular evening with Gelbart, Psychiceyeclix & Trumtrum & The Kvarnofon.

Adi Gelbart's live shows are a psychedelic exploration of synthesized modulations and space-age-pop inspired melodies, played on analog gear and mysterious homemade devices. His shows are as much a celebration of nonsensical musical ideas, as they are a prayer of submission to alien gods of superior intelligence. A dive into Gelbart’s body of work uncovers an outlandish yet wholly consistent own world, a surrealist mirror-universe of sound and imagery that aims to combine the accessible with the complex. Gelbart has been living in Berlin for the past eighteen years. His music appeared on many record labels including Joyful Noise and Gagarin Records.

Adi Gelbarts liveshower är en psykedelisk utforskning av syntmodulationer och melodier inspirerade av rymdålderns pop, spelade på analog utrustning och mystiska hemmagjorda apparater. Hans shower är lika mycket en hyllning till absurda musikaliska idéer som de är en bön om underkastelse till utomjordiska gudar med överlägsen intelligens. En djupdykning i Gelbarts verk avslöjar en bisarr men ändå helt konsekvent egen värld, ett surrealistiskt spegeluniversum av ljud och bilder som kombinerar det tillgängliga med det komplexa. Gelbart är verksam i Berlin oc hans musik har släppts på skivbolag som Joyful Noise och Gagarin Records.
Psychiceyeclix is an experimental artist based in London and performs using unique home-made DIY- instruments, hacked circuit bent devices, and video glitch gear - often made from old retro games consoles. He is using an array of electronics to create anything from experimental electronics, drone, glitch, noise to drum & bass. Psychiceyeclix is the project name of Damian Lintell-Smith.

Psychiceyeclix är en experimentell konstnär baserad i London och uppträder med unika hemgjorda DIY-instrument, hackade kretskorts- och video-glitch-utrustning - ofta gjord av gamla spelkonsoler. Han använder en rad elektronik för att skapa allt från experimentell elektronics, drone, glitch, noise till drum & bass. Psychiceyeclix är artistnamnet för Damian Lintell-Smith.
Trumtrum Mikael Ericsson is Chief of Artistic Operations at Harp Art Lab. He works with sound and video installations, sculpture, drawing, field recordings, and performance. He also builds his own instruments, including the Kvarnofon, which has reigned over the Harplinge windmill since 2012. For BZZZ 24, he will perform a new piece for percussion and electronics: "Soundtrack für Arnof" - a tribute to the guardian of Harp Art Lab and Harplinge windmill.

Trumtrum Mikael Ericsson är Chef för Konstkirurgin på Harp Art Lab. Han arbetar med ljud- och videoinstallationer, skulptur, teckning, fältinspelningar och performance. Även han konstruerar sina egna instrument, bland annat Kvarnofonen som sedan 2012 härskar över Harplinge väderkvarn. För BZZZ 24 framför han ett nytt stycke för slagverk och elektronik: "Soundtrack für Arnof - en hyllning till Harp Art Lab och Harplinge väderkvarns beskyddare,

Contact:
info@harpartlab.se

Harp Art Lab, Harplinge Väderkvarn
Kvarnliden 8, 305 60 Harplinge

Previous BZZZ Festivals

BZZZ 2023
BZZZ 2022
BZZZ 2021
BZZZ 2020
BZZZ 2019
BZZZ 2018

BZZZ 2017

BZZZ 2016
BZZZ 2015
BZZZ 2014
More videos

HARP ART LAB
Harp Art Lab is a laboratory for sound art based in Harplinge windmill, a few kilometers north of Halmstad on the Swedish west coast. The Lab is a unique platform for developing, innovative, interdisciplinary ideas and we work with artists and communities of interest to create performances and installations. Our main methodology is a socially engaged and discursive sound art practice. Harp Art Lab is a non profit organisation founded by Mikael Ericsson and Julie Ericsson in 2010.

HARP ART LAB
Harp Art Lab är ett laboratorium för ljud- och klimatkonst som har sin verksamhet i Harplinge väderkvarn strax norr om Halmstad. Konstlaboratoriet grundades 2010 av konstnärerna Mikael Ericsson och Julie Ericsson med visionen att utveckla en plattform för innovativa och tvärvetenskapliga idéer och projekt. Harp Art Lab har under sju år utvecklats till en mötesplats för regionala och internationella samarbeten mellan konstnärer och publik. Arbetsmetoden baserar sig på en socialt engagerad och diskursiv ljudkonst praktik som kan ta sig olika uttryck: workshops, performance, konserter, installationer och plats-specifika verk.Follow us:


Harp Art Lab | Harplinge Windmill | Sweden