harp
about kvarnofoni video news contact partners history


Laurie Tompkins

Till BZZZ-festivalen kommer Laurie Tompkins att framträda med några av de ‘songs‘ som han förbereder till LJUD VID NISSAN. Till detta projekt komponerar han ‘600 Halmstad Songs’ - en för varje lägenhet som kommer att byggas vid Tullkammarkajen i Halmstad 2020.

En samtida föreställning om vad som utgör en ‘song‘ kommer med nödvändighet att ta många olika former, men vill bära vittnesmål över verkligheten som levs utmed Nissan i Halmstad. Avgörande är att varje låt utgår från ljud eller textmaterial som samlats in i närheten av Nissan i Halmstad. Det kan vara inspelningar av vatten under broarna eller delar av intervjumaterial med invånare från Halmstad eller helt enkelt ljudet av en fiskare som förbereder sig för en dags arbete i en av fiskebodarna nere i hamnen.

Laurie Tompkins vill betona de performativa situationer som uppstår, både för sig själv och för andra, som på olika sätt kan ritualisera Halmstads ljudliga identitet där lyssnaren ges möjlighet att återuppleva detaljerna i det dagliga livet med ny kraft och intimitet.


Laurie Tompkins besökte Halmstad i våras då han undersökte de olika platserna längs Nissan, gjorde research, genomförde akustiska undersökningar, komponerade och dokumenterade. Nu återkommer han till BZZZ-festivalen för att presentera en del av det pågående arbetet med ‘600 Halmstad Songs‘.

laurietompkins.co.uk
slipimprint.co.uk


Biography

Laurie Tompkins är en kompositör, curator och skribent som delar sin tid mellan London och Berlin. Vid sidan av regelbundna samarbeten och internationella åtaganden, driver han det experimentella skivbolaget Slip.

Selected recent performances (chronological)

2016
- Heat, War, Sweat, Law for electronics, voice, pitch pipes, objects.
- Bad Eating, Limp Palm for saxophone, double bass, synth, voices premiered at ddmmyy series, Sandbar, Manchester (Jan 25th).

2015
- Solo performance at Slip show with St John’s Sessions’ Listening Club (Dec 13th)
- Ample Profanity for cello, keys, objects premiered with Oliver Coates at a Care Of Editions / Skyanpnea event at West Germany, Berlin (Dec 8th)
- Water Yam double bass, keys, objects, voices with Otto Willberg. Slip show, Cafe Oto, London (Aug 4th).
- Five solo performances of Heat, War, Sweat, Law . Radar, Aarhus (July 13th) / Del Rex, Berlin (July 10th) / Quiet Cue, Berlin (May 30th) / XB Liebig, Berlin (May 26th)
- 45th Generation Roman / European Bob for four players hitting flowerpots, singing/shouting, and
electronics. 2 performances at Del Rex, Berlin. Premiere at ACM ensemble’s Fleck tour (June 17th) and alongside music by Julia Rediy, John White, Chaines, Susie Whaites (Nov 13th).
- Camber Sands for vibrating speaker, bricks, voices and double bass with Otto Willberg, as part of a tour with Joe Snape. Harland Works, Sheffield (March 6th) / Hotspur Press, Manchester (March 3rd) / Hundred Years Gallery, London (Feb 28th).
- Ia Kanuh Ai Cayunah for flute and vibrating speaker, with accompanying projection by Susannah Whaites. Premiered by Kathryn Williams at RNCM, Manchester (Feb 12th), and repeat performance (Jan 23rd 2016).

2014
- Dear Dope / Meeting Point for ensemble and electronics. Premiered at ddmmyy series, RNCM, Manchester (Nov 16th). Broadcast on BBC Radio 3’s Hear And Now (Jan 17th 2015).
- Otto 14 four text pieces in response to photographs by Susannah Whaites. Premiered at ddmmyy series by Otto Willberg (double bass) at Sandbar, Manchester (Nov 4th)
- Right Here for flute, trumpet (with handheld speaker), violin. Piece developed in collaboration with visual artists Dori Deng and Meta Drcar. Premiered at LSO St Lukes, London, as part of the LSO Soundhub scheme (June 28th)
- HANDY a 4date, 12performance UK Tour curated with support from Sound and Music. Featuring new work Mylar for 6 string banjo and harmonica, handheld electronics, saucepans and four new commissions from Joe Snape, Tom Rose, Aaron Parker, Caroline Haines. All housed in a batterypowered light installation by Dori Deng, 3 performances per day in Bournemouth (May 23rd), London (May 24th), Oxford (May 25th), Manchester (May 26th).
- Closing record sets with Tom Rose at a Sound and Music weekend at Cafe Oto, London (March 28th/29th)

BZZZ! INTERNATIONAL SOUND ART FESTIVAL 2016

Harp Art Lab, Harplinge Väderkvarn
1-2 juli, 2016, 19.00-22.00

LJUD VID NISSAN
Nissan, Halmstad, Sweden
9-11 sept, 2016