harp
start kvarnofoni attimi video news contact partners historyHARP ART LAB

Harp Art Lab är ett laboratorium för ljud- och klimatkonst som har sin verksamhet i Harplinge väderkvarn strax norr om Halmstad. Konstlaboratoriet grundades 2010 av konstnärerna Mikael Ericsson och Julie Ericsson med visionen att utveckla en plattform för innovativa och tvärvetenskapliga idéer och projekt. Harp Art Lab har under sju år utvecklats till en mötesplats för regionala och internationella samarbeten mellan konstnärer och publik. Arbetsmetoden baserar sig på en socialt engagerad och diskursiv ljudkonst praktik som kan ta sig olika uttryck: workshops, performance, konserter, installationer och plats-specifika verk.

Läs mer om Harplinge väderkvarn

KVARNOFONEN

Konstnären Mikael Ericsson påbörjade arbetet 2010 med målet att förändra väderkvarnens identitet och funktion genom att använda byggnadens vingar och maskineri till att mala ljud istället för säd. Tanken var att kombinera väderkvarnen, kyrkorgeln och det självspelande pianot till ett ljudkonstverk som tog hela den sju våningar höga byggnaden i anspråk. Kvarnofonen hade premiär sommaren 2012 och är sedan dess ett permanent ljudkonstverk i Harp Art Lab med en stor attraktionskraft, både för nya och återkommande besökare. Projektet har utvecklats på ett sätt som gör att besökarna involveras i processen genom demonstrationer, workshops och konserter.

Läs mer om Kvarnofonen

BZZZ! INTERNATIONELLA LJUDKONSTFESTIVAL

Bzzz! är en ljudkonstfestival som genomförs årligen i Harp Art Lab. 2014 fokuserade festivalen på binas situation och det globala problemet med massdöd av bin (Colony Collapse Disorder). Internationella ljudkonstnärer bjöds in för att tillsammans med lokala biodlare och konstnärer förvandla Harplinge väderkvarn till en surrande bikupa fylld med ljudkonst.

Sedan har Festivalen genomförts på olika teman. I år genomförs BZZZ 2018 den 6-7 Juli.

Läs mer om Bzzz
LJUD VID NISSAN


Projektet Ljud vid Nissan genomfördes 2016 tillsammans med konstnärer och allmänhet genom en serie ljudpromenader, workshops och installationer utmed Nissan i Halmstad.

Läs mer om projektet Ljud vid Nissan


HARP INNOVATION MODEL

Sedan starten 2010 har Harp Art Lab genomfört över 60 konstprojekt och erfarenheterna från denna verksamhet har utvecklats till en innovationsmodell: Harp Innovation Model. Modellen syftar till att bevara och förädla projektets resultat genom en rad olika insatser i form av föreläsningar, kompetensutveckling, temporära platsspecifika insatser för utveckling inom konst och kultur samt grundliga teoretiska undersökningar av konst, kreativitet och kultur även på andra platser.

Läs mer om Harp Innovation Model

KONTAKT

Mikael Ericsson
ericsson@harpartlab.se
070 730 4631

Julie Ericsson
julie@harpartlab.se
070 541 64 58

Harp Art Lab, Kvarnliden 8, 305 60 Harplinge
Besök vår hemsida: www.harpartlab.se
Facebook: www.facebook.com/harpartlabSTÖD & SAMARBETSPARTNERS

2016
Projektet Ljud vid Nissan genomförs med stöd från Kulturbryggan, Region Halland och Halmstad Kommun.

2015-2016
BZZZ Internationella Ljudkonstfestival stöds av Region Halland och Halmstad Kommun.

2011-2015
Harp Art Lab genomförde över 60 konstprojekt med stöd från EU, Leader Halland, Region Halland, Halmstads Kommun, Hallands Konstmuseum, Riksantivarieämbetet, Länsstyrelsen i Halland, Urbanear, Draper, Harp Art Lab samt en stor mängd ideella krafter.

2011-2013
Mikael Ericsson fick stöd till Kvarnofonen från Kulturbryggan
och Stiftelsen Längmanska Kulturfonden

2010
En förstudie till Kvarnofonen och Konstlaboratoriet genomfördes med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur, Region Halland och Halmstad Kommun.

2010-2015
En bevarandeplan för Harplinge väderkvarn togs fram i samarbete med Kulturmiljö Halland och vingarna renoverades med stöd från Kulturmiljö Halland, Riksantivarieämbetet, Länsstyrelsen i Halland och Harp Art Lab.


2010-2016
Tylösands Sound och Musikalen i Halmstad bidrar med Teknik.